D'ara equips & recursos – Manteniment d'instal·lacións Mancomunades – Treballs de millora i adeqüació – TV-TDT